Skip to content

Te rautakitahi o Tūhoe ki Ōrākau

Rated 0 out of 5
(be the first to review)

$40.00

Te rautakitahi o Tūhoe ki Ōrākau – Tā Pou Temara

He kōrero hirahira tēnei i te reo Māori o tā Tūhoe whai wāhi ki te pakanga ki Ōrākau.

Ko Te Rautakitahi o Tūhoe ki Ōrākau, he kōrero whakahirahira nā Tā William Te Rangiua ‘Pou’ Temara i te reo Māori mō tā Tūhoe whai wāhi ki te pae o te riri ki Ōrākau i ngā pakanga o Aotearoa. He mea tuhi te kōrero nei i te reo Māori, ā, e ai ki ngā kōrero tuku iho, ka pātai a Tā Pou i ngā pātai uaua mō ngā tāne me ngā wāhine i haere ki te tautoko i a Ngāti Maniapoto i te pakanga e kīia nei ko Ōrākau. Ko wai mā rātau? He aha rātau i haere ai? He aha tā rātau mahi i reira? He aha hoki te hononga ki a Ngāti Maniapoto?

Koia ēnei, ko ngā whakaaro o Tā Pou, otirā ko ngā whakaaro o te tangata nō Ruatāhuna, te wāhi nō reira te nuinga o ngā uri o Tūhoe i whai wāhi ai ki te pakanga ki Ōrākau, he kōrero tuku iho nā ōna koroua me ōna kuia i a ia e tipu ake ana. E kōrero ana ia mō te taenga atu o Rewi Maniapoto ki Ruatāhuna i te tau 1862 me te tau 1864 ki te tono ki a Tūhoe mēnā āe rānei ka whai wāhi rātau ki te āwhina i a Ngāti Maniapoto me te Kīngitanga. Ka kōrerohia ngā toa, ngā wāhine, me ngā tamariki i haere, kātahi ka kōrerohia te āhua o te mana me te rongo o te hunga o Tūhoe i te hokinga atu i muri mai i te haukerekerehia o rātau i Ōrākau. Kei roto hoki i te pukapuka nei ngā tātai whakapapa o te hunga o Tūhoe i haere ai ki Ōrākau. Kua whakataurite a Tā Pou i āna kōrero ki ngā kōrero a ētahi o te hunga kaituhi Pākehā pēnei i a Elsdon Best rātau ko Judith Binney, ko Vincent O’Malley.

He kōrero mana nui, he kōrero hou hoki mō tēnei o ngā pakanga o Aotearoa i tuhia rā e tētahi o ngā tino kaituhi Māori o te motu.

A remarkable account in te reo Māori of Tūhoe involvement in the battle of Ōrākau

Te Rautakitahi o Tūhoe ki Ōrākau is an account of Tūhoe involvement in the battle of Ōrākau in the New Zealand wars by Sir William Te Rangiua ‘Pou’ Temara. Written in te reo Māori and based on oral sources, Tā Pou asks the big questions about the Tūhoe men and women who went to fight with Ngāti Maniapoto at Ōrākau. Who were they? Why did they go and what did they do there? What was the nature of their alliance with Ngāti Maniapoto?

Tā Pou gives this account as a man from Ruatāhuna, where most of the Tūhoe who went to Ōrākau came from, through the stories told to him by his grandfather, great-grandmother and other kuia and koroua when he was young. He tells the story of Rewi Maniapoto visiting Tūhoe at Ruatāhuna in 1862 and 1864 to ask if Tūhoe would become involved in the war to help Ngāti Maniapoto and the King movement. He recounts the warriors, women and children who went, and then tells what happened to their authority and reputation in Tūhoe after the party returned, defeated, from Ōrākau. The book includes significant Tūhoe whakapapa for those who went to Ōrākau. Tā Pou compares his account of events to those of Pākehā writers like Elsdon Best, Judith Binney and Vincent O’Malley.

This is a major new account of a key episode in the New Zealand wars written by one of our leading Māori thinkers and writers.

Format: This book is a Paper back.

Language: This book is written in te reo Māori.

Need larger quantities of this item?
Email us to enquire.

In stock

Description

About the Author:

Sir William Te Rangiua ‘Pou’ Temara (born 1948) was raised by his grandparents in a Māori-language environment in Te Urewera until he was eight years old when they moved back to Ruatāhuna. He is a professor of Māori Philosophy at Te Whare Wānanga o Awanuiārangi. Previously he was a professor of reo and tikanga at the University of Waikato, and taught at Victoria University of Wellington (where he also studied). He is a cultural authority on whaikōrero, tikanga and karakia. He has been a member of the Waitangi Tribunal since 2008, a member of the Tūhoe Waikaremoana Māori Trust Board and former chair of Te Hui Ahurei a Tūhoe within his iwi, Tūhoe and is current chair of the Repatriation Advisory Panel at Te Papa. He sits on Kīngi Tūheitia’s ‘Council of Twelve’. He became a Knight Companion of the New Zealand Order of Merit in 2021.

The kaupapa of this book and others in this series.

100 Books in te reo Māori/ Kotahi Rau Pukapuka

In October 2019, the Prime Minister launched Kotahi Rau Pukapuka Trust with its mission to publish 100 Books in te reo Māori. With early backing from iwi, corporate and private philanthropy, along with Creative New Zealand and Te Mātāwai, Kotahi Rau Pukapuka Trust is building a whare pukapuka, a great library of books in te reo Māori, that every home and school will be proud to own.

These titles are currently available:

Hare Pota me te whatu manapou (Harry Potter and the Philosopher’s stone)

Mātāmua o te kupu

Nōu te ao, e hika e! (Oh, the places you’ll go)

Puripāha: Te pane kaewa (Bulibasha)

Te koroua me te moana (The old man and the sea)

Te pakanga a ngāti rānaki me te ranga-tipua (The avengers and the x-men)

Te rautakitahi o Tūhoe ki Ōrākau

Te Ruānuku (The alchemist)

Reviews

There are no reviews yet.

Leave a customer review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Cart